НАСТАВНО - ТУРИСТИЧКО НАСЕЉЕ ГОЧ - ПИРАМИДА

Наставна база „Гоч“ основана је 1956. године. Обухвата површину од 3757,43 ha.на надморској висини од 400–1500m, у зони најшумовитијег и најлепшег дела планине Гоч. Главне врсте дрвећа су буква, јела, црни бор, јавор и храст. Подељена је на два дела: “Гоч-Гвоздац А” и “Гоч-Гвоздац Б”. Специјални резерват природе „Гоч-Гвоздац“ проглашен је 2014. Године,а разлози су богатство флоре и фауне:
650 биљних врста;
25 врста дрвећа;
129 врста птица;
20 врста гмизаваца и водоземаца;
27 врста сисара.

НАСТАВНО - ТУРИСТИЧКО НАСЕЉЕ ГОЧ - ПИРАМИДА налази се на надморској
висини 850-950 m, удаљено од Краљева 28 km. ичине га 4 објекта ПИРАМИДА, ВИЛЕ ВЛАСТА И ПЛАНИНКА И СТУДЕНАЦ.
Изградњом новог објекта за смештај студената, ученика и туриста у оквиру постојећег факултетског комплекса, НАСТАВНА БАЗА „Гоч“  је постала јединствен образовно-наставни и научни центар који пружа одличне услове за организацију и извођење разних скупова и семинара током целе године.
Укупан капацитет 140 лежаја. Све собе су са купатилима, а објекат има сопствено грејање. У саставу хотела налазе се рецепција, кафе бар, триресторана, три конференциске сале, две учионице, интернет центар...

Шумарски факултет је прва и једина високошколска и научна институција у Србији која газдује сопственим ловиштем, „Образовни и ловно-узгојни центар Гоч-Гвоздац“, а установљено је 1996. године као планинско ловиште посебне намене на укупној површини од 3.973 хектара. Главне врсте дивљачи у ловишту су: срна, дивља свиња, зец, вук, лисица, дивља мачка, јазавац, куна белица, куна златица, сиви пух, шумска шљука, голуб гривњаш, грлица и гугутка.
Осим одличног смештаја и домаће хране Факултет се постарао да оформи и обележи 5 стаза за шетњу  и планински бициклизам по прелепим пределима Гоча. У саставу насеља налазе се терени за кошарку, рукомет и одбојку.
Боравак на Гочу може се допунити и једнодневним излетима до манастира Жиче, Студенице или Љубостиње.

За све информације можете се обратити на телефоне:
011/ 3053964 или 036/815126