Самовредновање и провера квалитета

 

1. Одлука о образовању Комисије за обезбеђење и унапређење квалитета [pdf]
2. Одлука и правилник о раду комисије за прећење и унапређење квалитета наставе [pdf]
2. Одлука о усвајању мера и субјеката обезбеђења квалитета [pdf]
3. Акциони план обезбеђења квалитета [pdf]
4. Правилник о раду комисије за обезбеђење и унапређење квалитета [pdf]
5. Годишњи план рада комисија за обезбеђење и унапређење квалитета [pdf]
6. Упутства и смернице за самовредновање упутства за установу [pdf]
7. Извештај комисије за акредитацију и проверу квалитета о самовредновању Шумарског факултета (2012) [pdf]
8. Стандарди и поступци за обезбеђење квалитета [pdf]
9. Записник са конститутивне седнице Комисије за обезбеђење и унапређење квалитета [pdf]
10. Записник са конститутивне седнице Комисије за праћење и унапређење квалитета наставе [pdf]
11. Одлука о образовању Комисије за праћење и унапређење квалитета наставе [pdf]
12. Процедуре и корективне мере у случају неиспуњавања и одступања од усвојених процедура оцењивања [pdf]
13. Процедуре и поступци који обезбеђују поштовање плана и распореда наставе [pdf]
14. Спроведене анкете [pdf]

 

 

Извештај о самовредновању Факултета [pdf]

Извештај о самовредновању Факултета (за 2012-2013.) [pdf]

Стратегије:

Стратегија обезбеђења квалитета (2008) [pdf]

Стратегија обезбеђења квалитета (2011) [pdf]
Стратегија обезбеђења квалитета (2016) [pdf]