Стручни семинар
Организација и активности шумарске саветодавне службе у Србији

         У организацији Катедре Економике и организације  шумарства, Универзитета у Београду-Шумарског факултета, одржан је 09.05.2016. године, у хотелу „Језеро“ на Борском језеру, стручни семинар под називом „Организација и активности шумарске саветодавне службе у Србији“.
           Семинар је одржан у оквиру активности  планираних на пројекту „Организација и активности саветодавне службе у Србији: програм мера за унапређење стручно–саветовадних послова у шумама сопственика – физичких лица“, који финансира Министарство пољопривреде и заштите животне средине - Управа за шуме.

Програм стручног семинара

Листа учесника стручног семинара

Извештај о одржавању стручног семинара

 

Тема презентације
Предавач / Институција
Развој шумарства приватног сектора из перспективе Управе за шуме дипл. инж. Предраг Јовић
Управа за шуме, Београд
Удружења приватних шумовласника у Словенији: ЕУ искуства и примери за регион доц. др Шпела Пездевшек Маловрх
Шумарски факултет, Љубљана
Извори информација за власнике приватних шума у Словенији, Хрватској, Србији и Босни и Херцеговини проф. др Мерсудин Авдибеговић
Шумарски факултет, Сарајево
Организација и активности Пољопривредне саветодавне службе у Хрватској и Србији доц. др Јелена Недељковић
Шумарски факултет, Београд

Стручно-технички послови у шумама сопственика у Србији

мр Братислав Кисин
ЈП „Србијашуме“, Београд
Едукација сопственика шума за безбедан рад приликом санације ледолома и ледоизвала дипл. инж. Дејан Милетић
ЈП „Србијашуме“, Београд
Проблеми чувања шума сопственика у НП „Ђердап“ са посебним освртом на законску регулативу мр Ненад Радаковић
ЈП „НП Ђердап“, Доњи Милановац
Одрживо коришћење приватних шума у циљу превенције од поплава и ерозије проф. др Ратко Ристић
Шумарски факултет, Београд
Удруживање власника приватних шума у циљу мобилизације дрвних ресурса из приватних шума дипл. инж. Предраг Главоњић
ЈП „Србијашуме“, Београд
Логистичко-трговински центри за одрживо снабдевање биомасом из приватних шума: примери добре праксе дипл. инж. Војислав Милијић
Национална Асоцијација за биомасу

GIZ German Climate Technology Initiative (DKTI) programme

Rainer Schellhaas
Немачка организација за међународну сарадњу (GIZ)