ОБАВЕШТЕЊЕ СВИМ СТУДЕНТИМА ОСНОВИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА, ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА, МАСТЕР И ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА

 

Увођењем електронске евиденције обавеза студената  престаје потреба за овером семестра.

У  складу  са  тим, није  неопходан потпис који су професори до сада уписивали студентима на почетку  индекса где је евидентирано регулисање статуса у  текућој школској години.

Сви студенти ће регулисати статус само на почетку школске године (септембар/октобар) уписом године.  Престаје потреба да  се уписује пролећни семестар.

Студент који не регулише статус на почетку школске  губи статус студента.

Студенти који су испунили предиспитне обавезе - имају услов за попис  за предиспитне обавезе: предавање и вежбе -  треба  да  се  јаве  предметним наставницима да им дају потпис у део индекса где се уноси оцена за положени предмет. Предметни наставник ће навести назив испуњене предиспитне обавезе – број поена и потпис.

Студент  који  не  испуни  предиспитне обавезе неће моћи да пријави испит за полагање  и  у  наредној  школској  години је обавезан да поново пријави исти предмет за слушање као прво слушање да би био на списку.