ЧЕТВРТА РАТА ШКОЛАРИНЕ ЗА СТУДЕНТЕ ОСНОВНИХ СТУДИЈА II, III, IV ....ГОДИНЕ СТУДИЈА

ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ СТУДЕНТИ ОСНОВНИХ СТУДИЈА  ДА  ЧЕТВРТА  РАТА  ШКОЛАРИНЕ  ДОСПЕВА   12.02.2017.

НАПОМИЊЕМО  ДА  СУ СТУДЕНТИ ОБАВЕЗНИ ДА ИЗВРШЕ УПЛАТУ 48 САТИ ПРЕ  ДОСПЕЋА  РАТЕ  ОДНОСНО  НАЈКАСНИЈЕ 10.02.2017. У ПРЕПОДНЕВНИМ ЧАСОВИМА.

СИСТЕМ ЋЕ СКИНУТИ ЧЕТВРТУ РАТУ ШКОЛАРИНЕ 12.02.2017. И  ДОСИЈЕ СТУДЕНТА НА КОМЕ НЕ БУДЕ ДОВОЉНО НОВЦА ЗА ПРВЕ ТРИ РАТЕ – БИЋЕ БЛОКИРАН И ОБРАЧУНАЋЕ УВЕЋАЊЕ РАТЕ ЗА 10% ОДНОСНО 15% У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ  11. УГОВОРУ О СТУДИРАЊУ.

САМОФИНАНСИРАЈУЋИ СТУДЕНТИ ТРЕБА ДА ПРОВЕРЕ ПРЕДРАЧУН ШКОЛАРИНЕ  И ДА СЕ ЈАВЕ СТУДЕНТСКОЈ СЛУЖБИ  УКОЛИКО  НИСУ СКИНУТЕ  ПРВА  ТРИ  РАТЕ  ШКОЛАРИНЕ  ЈЕР  СУ  У  БЛОКАДИ.

СТУДЕНТИ  КОЈИМА ЈЕ  БЛОКИРАН ДОСИЈЕ НЕЋЕ МОЋИ ДА ПРИЈАВЕ ИСПИТЕ ЗА АПРИЛСКИ  РОК.

УПОЗОРАВАМО СТУДЕНТЕ ДА СЕ ВИШЕ НЕЋЕ ТОЛЕРИСАТИ ПОГРЕШНО УПЛАЋЕН  НОВАЦ.

УПЛАТЕ  ЗА  ИСПИТЕ И ШКОЛАРИНЕ ВРШЕ СЕ ИСКЉУЧИВО ПРЕКО ЕЛЕКТРОНСКОГ  НАЛОГА – УПЛАТА МОРА БИТИ ЕВИДЕНТИРАНА  У  ЕЛЕКТРОНСКОЈ  КАСИ. ОБАВЕЗНИ СТЕ ДА ПРАТИТЕ СВОЈ РАЧУН И КОНТРОЛИШЕТЕ УПЛАТЕ.

УПЛАТЕ ЗА МОЛБЕ, РАЗНА УВЕРЕЊА, ТЕРЕНСКУ НАСТАВУ, ДИПЛОМЕ И СЛ. СЕ НЕ ВРШЕ ПРЕКО ЕЛЕКТРОНСКОГ НАЛОГА И НЕЋЕ БИТИ ПРИХВАЋЕНЕ.

УКОЛИКО НЕКО ИПАК ИЗВРШИ УПЛАТУ ЗА ДРУГУ НАМЕНУ ОСИМ ЗА ИСПИТЕ И ШКОЛАРИНЕ - СЛУЖБА ЗА ФИНАНСИЈЕ ЋЕ ЕВИДЕНТИРАТИ  И  ИЗВРШИТИ  ПОВРАЋАЈ УПЛАЋЕНОГ НОВЦА УЗ ОДБИЈАЊЕ 15% ОД УКУПНОГ ИЗНОСА.

                                            Продекан за наставу
                                            Проф.др Весна Голубовић Ћургуз,с.р.

ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ СТУДЕНТИ ОСНОВНИХ СТУДИЈА ДА ЧЕТВРТА  РАТА ШКОЛАРИНЕ ДОСПЕВА   12.02.2017.

НАПОМИЊЕМО ДА  СУ СТУДЕНТИ ОБАВЕЗНИ ДА ИЗВРШЕ УПЛАТУ 48 САТИ ПРЕ ДОСПЕЋА РАТЕ  ОДНОСНО НАЈКАСНИЈЕ 10.02.2017. У ПРЕПОДНЕВНИМ ЧАСОВИМА.

СИСТЕМ ЋЕ СКИНУТИ ЧЕТВРТУ РАТУ ШКОЛАРИНЕ 12.02.2017. И  ДОСИЈЕ СТУДЕНТА НА КОМЕ НЕ БУДЕ ДОВОЉНО НОВЦА ЗА ПРВЕ ТРИ РАТЕ – БИЋЕ БЛОКИРАН И ОБРАЧУНАЋЕ УВЕЋАЊЕ РАТЕ ЗА 10% ОДНОСНО 15% У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ  11. УГОВОРУ О СТУДИРАЊУ.

САМОФИНАНСИРАЈУЋИ СТУДЕНТИ ТРЕБА ДА ПРОВЕРЕ ПРЕДРАЧУН ШКОЛАРИНЕ  И ДА СЕ ЈАВЕ СТУДЕНТСКОЈ СЛУЖБИ  УКОЛИКО НИСУ СКИНУТЕ ПРВА ТРИ РАТЕ ШКОЛАРИНЕ  ЈЕР СУ У БЛОКАДИ.

СТУДЕНТИ КОЈИМА ЈЕ БЛОКИРАН ДОСИЈЕ НЕЋЕ МОЋИ ДА ПРИЈАВЕ ИСПИТЕ ЗА АПРИЛСКИ РОК.

УПОЗОРАВАМО СТУДЕНТЕ ДА СЕ ВИШЕ НЕЋЕ ТОЛЕРИСАТИ ПОГРЕШНО УПЛАЋЕН  НОВАЦ.

УПЛАТЕ  ЗА  ИСПИТЕ И ШКОЛАРИНЕ ВРШЕ СЕ ИСКЉУЧИВО ПРЕКО ЕЛЕКТРОНСКОГ  НАЛОГА – УПЛАТА МОРА БИТИ ЕВИДЕНТИРАНА  У  ЕЛЕКТРОНСКОЈ  КАСИ. ОБАВЕЗНИ СТЕ ДА ПРАТИТЕ СВОЈ РАЧУН И КОНТРОЛИШЕТЕ УПЛАТЕ.

УПЛАТЕ ЗА МОЛБЕ, РАЗНА УВЕРЕЊА, ТЕРЕНСКУ НАСТАВУ, ДИПЛОМЕ И СЛ. СЕ НЕ ВРШЕ ПРЕКО ЕЛЕКТРОНСКОГ НАЛОГА И НЕЋЕ БИТИ ПРИХВАЋЕНЕ.

УКОЛИКО НЕКО ИПАК ИЗВРШИ УПЛАТУ ЗА ДРУГУ НАМЕНУ ОСИМ ЗА ИСПИТЕ И ШКОЛАРИНЕ - СЛУЖБА ЗА ФИНАНСИЈЕ ЋЕ ЕВИДЕНТИРАТИ  И  ИЗВРШИТИ  ПОВРАЋАЈ УПЛАЋЕНОГ НОВЦА УЗ ОДБИЈАЊЕ 15% ОД УКУПНОГ ИЗНОСА.

                                                                                                                                 Продекан за наставу

                                                                                                                  Проф.др Весна Голубовић Ћургуз,с.р.