+

Истраживање и билатерална научна сарадња Француско-српски програм “Павле Савић” 2020-2021

05/04/19

Радите као истраживач у Француској или у Србији и желите да развијете сарадњу између ваших научних тимова? Конкуришите за заједнички пројекат у оквиру програма “Pavle Savić, partnerstva Hubert Curien “ !

Више од 130 истраживачких пројеката добило је подршку и користило ову финансијску помоћ од 2003. године.

Циљ овог двогодишњег програма је да у обе земље развије научну и техничку сарадњу на високом нивоу са посебним нагласком на успостављање нових партнерстава као и укључивање младих истраживача у пројекте. Носилац овог програма у Србији је Министарство просвете, науке и технолошког развоја, док га у Француској спроводе Министарство за Европу и спољне послове и Министарство високог образовања, истраживања и иновација, у сарадњи са Француским институтом у Србији.

Све научне области, рачунајући и хуманистичке и друштвене науке обухваћене су овим овим програмом. Финансирање се искључиво односи на покривање трошкова везаних за мобилност истраживача ангажовних на заједничком пројекту.

Овај програм од свог почетка игра важну улогу у развијању научних партенрстава на вишем нивоу, нарочито у оквиру пројеката које финансира Европска унија. Исто тако, омогућава едукацију мадих стручњака и објављивање заједничких публикација.

Крајњи рок за подношење кандидатура: 3. јун 2019.
Објављивање резултата: дéцембар 2019.
Почетак пројеката: јануар 2020.
Крај пројеката: децембар 2021.

Контакт у Француском институту: vesna.adamovic@institutfrancais.rs

Апликација за конкурисање доступна на сајтовима:
За екипе из Француске : https://www.campusfrance.org/fr/savic
За екипе из Србије : http://www.mpn.gov.rs/medjunarodna-naucna-saradnja/bilateralna-saradnja-sa-francuskom/