+

Ивана Бједов

Ванредни професор
Телефон: +381 (11) 3053 906
Е-маил: ivana.bjedov@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: 68
Консултације: понедељак, 13‒15 часова

Др Ивана Бједов је рођена 1975. год. у Брусу, где је завршила основну и средњу школу. Школске 1994/95. године уписала се на Биолошки факултет Универзитета у Београду, студијска група Биологија, где је и дипломирала у јануару 2001. год са просечном оценом 9,09. Дипломски рад је радила на Катедри за екологију биљака, који је оцењен оценом 10. Школске 2001/02. уписала је последипломске студије на Универзитету у Београду ‒ Биолошком Факултету, на смеру Систематика и филогенија биљака и гљива. У априлу 2005. године одбранила је магистарску тезу под насловом „Васкуларна флора Дивчибара”, чиме је стекла академско звање магистра биолошких наука. Од 2001. до 2005. радила је као асистент-приправник на Шумарском факултету, на Одсеку за пејзажну архитектуру и хортикултуру, на предмету Ботаника. Била је ангажована на ТЕМПУС пројекту Шумарског факултета у Београду. У вези са поменутим пројектом боравила је у Немачкој у Фрајбургу на Шумарском факултету у јулу 2003. године. године боравила је у Аустрији, у Бечу, на Институту за Ботанику на БОКУ-у. У звање асистента за ужу научну област Пејзажна архитектура и хортикултура изабрана је у октобру 2005. године. Члан је Српског биолошког друштва и Светске организације за конзервацију земљишта и вода (WASWC). Докторску дисератцију под насловом „Таксономска и еколошка истраживања врста рода Vaccinium L. у Србији” одбранила је 20. 11. 2012. год. У звање доцента изабрана је 20. 2. 2013. год. Аутор преко 90 научних радова. Била је и ангажована на више националних и међународних научних и стручних пројеката. Од 2015. год. је шеф Катедре за пејзажну хортикултуру. Област истраживања: Флористички и вегетацијски диверзитет, инвазивне биљне врстe, биљни генетички ресурси. Говори енглески и служи се француским језиком.

Ужа научна област

Пејзажна архитектура и хортикултура

Ангажовање у настави

Основне студије

Мастер студије

Докторске студије

 

Одабрани научни радови

  • Obratov-Petković, D., Bjedov, I., Nešić, M., Belanović-Simić, S, Đunisijević-Bojović, D., Skočajić, D. (2016): Impact of Invasive Aster lanceolatus Populations on Soil and Flora in Urban Sites. Polish Journal of Ecology 64 (2): 289‒295. http://dx.doi.org/10.3161/15052249PJE2016.64.2.012
  • Nešić, M., Obratov-Petković, D., Skočajić, D. Bjedov, I., Đukić, M., Đunisijević-Bojović, D., (2016): Allelopathic potential of the invasive species Aster lanceolatus Periodicum biologorum, Vol. 118, No. 1, DOI: 10.18054/pb.2016.118.1.2816. http://hrcak.srce.hr/156781
  • Bjedov, I., Obratov-Petković, D., Mišić, D., Šiler, B., Aleksić, J. (2015): Genetic patterns in range-edge populations of Vaccinium species from the central Balkans: implications on conservation prospects and sustainable usage. Silva Fennica, Vol. 49, No. 4: id 1283. http://www.silvafennica.fi/article/1283
  • Obratov-Petković, D., Bjedov, I., Jurišić, B., Nešić, M., Stojanović, V. (2014): Relationship between Invasive Plant Species and Species Richness in Uraban and Suburban habitats of Belgrade (Serbia). In: Zlatić, M. Kostadinov, S. (Ed.) Challenges: Sustainable Land Management-Climate Change. Advances in Geoecology 43.Catena Verlag GMBH, Germany: 337‒348. ISBN978-3-923381-61-6. USISBN 1-59326-265-5.
  • Belanović, S., Bjedov, I., Čakmak, D., Obratov-Petković D., Kadović, R., Belojica. J. (2013): Influence of Zn on the Availability of Cd and Cu to Vaccinium Species in Unpolluted Areas – a Case Study of Stara Planina Mt. (Serbia). Carpathian journal of earth and environmental sciences, Vol. 8, No. 3: 5–14. http://www.ubm.ro/sites/CJEES/viewTopic.php?topicId=340
  • Obratov-Petković, D., Bjedov, I., Jurišić, B., Đukić, M., Djunisijević – Bojović, D., Skocajić, D., Grbić, M. (2013): The influence of some environmental factors on the distribution of invasive species Aster lanceolatus Willd. in various habitats in Serbia. Feresenius Environmental Bulletin Vol. 22, No. 6: 1677‒1688.
  • Bjedov, I., Ristić, R., Stavretović, N., Stevović, V., Radić, B., Todosijević, M. (2011): Revegetation of ski runs in Serbia: Case studies of Mts. Stara planina and Divčibare. Archives of biological sciences, Belgrade, 63 (4): 1127‒1134. http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0354-4664/2011/0354-46641104127B.pdf
  • Tomićević, J., Bjedov, I., Obratov-Petković D., Milovanović, M. (2011): Exploring the Park–People Relation: Collection of Vaccinium myrtillus by Local People from Kopaonik National Park in Serbia. Environmental Management 48: 835–846. http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00267-011-9725-1
  • Kadović, R., Belanović, S., Obratov-Petković D., Bjedov, I., Dragović, N. (2011): Assessment of heavy metal content in soil and grasslands in National Park of the lake plateau of the N.P. “Durmitor” Montenegro. African Journal of Biotechnology Vol. 10 (26): 5157‒5165. http://www.academicjournals.org/journal/AJB/article-full-text-pdf/33EA3BB31303
  • Obratov-Petković, D, Popović, I., Belanović, S., Kadović, R. (2006): Ecobiological study of medicinal plants in some regions in Serbia. Plant, soil and environment, Iinternational journal of Czech Academy of Agricultural Sciences, Vol. 52, No. 10. Prague: 459‒467. http://www.agriculturejournals.cz/publicFiles/50775.pdf