+

Ivona Kerkez Janković

Istraživač saradnik
Telefon: +381 (11) 3053 874
E-mail: ivona.kerkez@sfb.bg.ac.rs
Kabinet: 110
Konsultacije: