+

Извештај после саветовања POnTE HORIZONT 2020 27-28.09.2016. године

28/09/16

HORIZON 2020 „Štetni organizmi koji ugrožavaju Evropu – POnTE“
SASTANAK UPRAVNOG ODBORA I RADIONICA NA TEMU INVAZIVNIH BOLESTI U ŠUMARSTVU
HORIZON 2020 “Pest Organisms Threatening Europe-POnTE”
MANAGEMENT BOARD MEETING AND WORKSHOP ON “EMERGING DISEASES OF FORESTS”

U organizaciji Šumarskog fakulteta u Beogradu, održan je sastanak upravnog odbora POnTE projekta i radionica na temu pojave novih bolesti u šumarstvu u periodu 27 – 28. 09. 2016. godine. Prvog dana bilo je prisutno 15 međunarodnih učesnika iz institucija učesnika na projektu. Skup je pozdravio dekan Šumarskog fakulteta u Beogradu Prof. Dr Ratko Ristić, kao i Dr Donato Boscia, rukovodilac projekta i Prof. Dr Aleksa Obradović ispred koorganizatora skupa (Poljoprivredni fakultet, Univerziteta u Beogradu). Tokom intenzivnog rada i zajedničkog sastanka prezentvani su dosadašnji rezultati i intenzivirana diskusija po radnim paketima (WP1-10), a poseban naglasak da je na temu pojave istraživanih bolesti.
Drugi dan (28.09.2016. god.) održana je radionica predviđena za učesnike iz prakse, a tema radionice je bila “Invazivne bolesti na jasenu i ostalim lišćarima”. Radionica je organizovana na Šumarskom fakultetu u Beogradu, a organizatori su Šumarski i Poljoprivredni fakulet, Univerziteta u Beogradu. Radionica je okupila 53 učesnika iz: Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, JP „Srbijašume“ i JP „Vojvodinašume“, kao i predstavnike Nacionalnih parkova, Instituta za šumarstvo u Beogradu, Instituta za nizijsko šumarstvo i zaštitu životne sredine u Novom Sadu, kao i ostale zainteresivane grupe.

Prisutne je u ime dekana Prof. Dr Ratka Ristića pozdravila Prof. Dr Mirjana Šijačić Nikolić, prodekan za nauku Šumarskog fakulteta. Prof. Šijačić je posebno naglasila značaj jače saradnje i povezivanja u okviru H2020 Projekta, koji je naročito bitan u smislu udruživanja istraživanja među zemljama EU i zemljama koje su na putu ka EU. Predstvanica Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, Dipl.inž. Ljiljana Sovilj je naglasila dragocenost informacija, koje se odnose na štetne faktore (štetočine i bolesti) koji ugrožavaju šumske ekosisteme, kao i na neophodnost da donosioci odluka imaju adekvatne informacije kako bi u budućnosti mogli da pripreme planove zaštite šuma i životne sredine na nacionalnom nivou.
Nakon toga ciljeve projekta je predstavio rukovodilac POnTE projekta Dr Donato Boscia. Osnovne simptome infekcije Xylella fastidiosa na poljoprivrednim usevima i šumskom drveću predstvio je Prof. Dr Aleksa Obradović. Najznačajniji deo radionice je bio posvećen invazivnom patogenu, koji izaziva propadanje jasena Hymenoscyphus fraxineus, kao i invazivnim vrstama iz roda Phytophthora. Stanje i razvoj propadanja jasena u Evropi od momenta prvog nalaza u Poljskoj 90-ih godina prošlog veka do danas predstavio je Dr. Rimvydas Vasaitis Univerziteta iz Upsale (Švedska). Prisustvo i simtome kao i rasprostranjenje H. fraxineus u Srbiji prezentovao je Prof. Dr Nenad Keča, a nakon toga je Dr Ana Perez Sierra je dala opsežan pregled šteta od Phytophthora vrsta u svetu. Propadanje šuma koje izazivaju Phytophthora vrste mogu izazvati značajne gubitke u šumskim ekositemima Severne i Južne Hemisfere. Studiju o raznovrsnosti i rasprostranjenju Phytphothora spp. u šumskim ekositemima i rasadnicima u Srbiji predstavio je publici Dr.Ivan Milenković. Na samom kraju empirijsku studiju koja se odnosi na shvatanje javnosti, u sektoru šumarstva, o prisustvu sušenja jasena u Srbiji predstavila je Prof. Dr Ljiljana Keča.

Diskusija o invazivnim patogenima, njihovom prisustvu i štetama koje izazivaju u Srbiji je organizovana sa ciljem da se javnosti ukaže na značaj ovog problema, kao i da razreši neke od dilema koje praksa ima. Stečeno znanje će omogućiti učesnicima da poboljšaju svoje izveštaje, pogotovo kada se radi o prikazanim patogenima, kao i da ih na pravi način prenesu ostalim institucijama i zainteresovanim upravljačima.

H2020 POnTE Program Belgrade 27.-28.09.2016.

Tema
Predavač / Institucija
Horizon 2020 POnTE Project, Pest Organisms Threatening Europe (with simultaneous translation) Dr. Donato Boscia
CNR-Institute for Sustainable Plant Protection, SS Bari
Xylella fastidiosa on forest trees and ornamentals Prof. Dr. Aleksa Obradović
Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet
Hymenoscyphus fraxineus in Europe (with simultaneous translation Dr. Rimvydas Vasaitis
Swedish University of Agricultural Sciences
Hymenoscyphus fraxineus in Serbia, overview of symptoms and localities confirmed in Serbia Prof. Dr. Nenad Keča
Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet
Phytophthora sp. around the world (with simultaneous translation) Dr. Ana Perez-Sierra
Forestry Commission, England
Phytophthora sp. in forest ecosystems in Serbia Dr. Ivan Milenković
Institut za šumarstvo, Beograd
Awareness of foresters of invasive ash dieback pathogen arrival in Serbia Dr. Ljiljana Keča
Univerzitet u Beogradu, Šumarski