+

Jasmina Vučetić

Stručnotehnički saradnik za rad u laboratorijama
Telefon: +381 (11) 3053 956
E-mail: jasmina.vucetic@sfb.bg.a.rs
Kabinet: 91
Konsultacije:

Rođena je 19.10.1973. godine u Beogradu. Srednju Geodetsku školu u Beogradu, završila je 1992. godine.  Radni odnos na Šumarskom fakultetu u Beogradu, kao laborant na katedri Planiranje gazdovanja šumama, zasnovala je 1999. godine.