+

Коначна РАНГ листа за упис на I годину Докторских студија

26/10/22

Коначна РАНГ листа за упис на I годину Докторских студија

Жалбе кандидата: није било жалби;

Упис кадидата – 27. и 28. октобра 2022. године од 9,30-13,00 ч;

Свечани пријем докторанада према следећем распореду:

Шумарство – 04.11.2022. (петак) у 11,00 часова у Сали за седнице;
Технологије дрвета – 04.11.2022. (петак) у 10,00 часова у Лабораторији 146;
Пејзажна архитектура и хортикултура – 07.11.2022. (понедељак) у 11,00 часова Сали за седнице;
Еколошки инжењеринг – 07.11.2022. (понедељак) у 10,00 часова у Сали за седнице;