+

КОНАЧНЕ РАНГ ЛИСТЕ ЗА УПИС НА МАСТЕР СТУДИЈЕ У ШКОЛСКОЈ 2021/22. ГОДИНИ – ПРВИ УПИСНИ РОК

08/10/21

Коначне ранг листе за упис на мастер студије у школској 2021/22 – први уписни рок:

– Шумарство:
      – Коначна ранг листа

УПИС кандидата – 11.10.2021. год. (понедељак) у 10,00 – 13,00 часова
Пријем мастер студента је у четвртак 21.10. у сали за седнице према следећем распореду:
У 10,00 часова за модуле: Биљна производња, Коришћење шумских и ловних ресурса и Гајење шума
У 11,00 часова за модуле: Екологија шума, Планирање газдовања шумама, Заштита шума и Биоекономика

– Технологије дрвета:
     – Коначна ранг листа

УПИС кандидата – 12.10.2021. год. (уторак) у 10,00 – 13,00 часова
Пријем мастер студента је у понедељак 18.10. у сали за седнице у 12,00 часова

– Пејзажна архитектура:
    – Коначна ранг листа

УПИС кандидата – 12.10.2021. год. (уторак) у 10,00 – 13,00 часова
Пријем мастер студента биће објављен накнадно, после другог уписног рока

– Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса:
    – Коначна ранг листа

УПИС кандидата – 11.10.2021. год. (понедељак) у 10,00 – 13,00 часова
Пријем мастер студента је у четвртак 28.10. у сали за седнице у 14,00 часова

– Заједнички мастер студијски програм Ерасмус+:
    – Коначна ранг листа

УПИС кандидата 13. и 14.10.2021. од 9,30-13,00 часова на Шумарском факултету – Студентска служба – Канцеларија за Мастер и докторске студије
Пријем мастер студента биће објављен накнадно

СТУДЕНТСКА СЛУЖБА