+

KONAČNE RANG LISTE ZA UPIS NA MASTER STUDIJE U ŠKOLSKOJ 2021/22. GODINI – PRVI UPISNI ROK

08/10/21

Konačne rang liste za upis na master studije u školskoj 2021/22 – prvi upisni rok:

– Šumarstvo:
      – Konačna rang lista

UPIS kandidata – 11.10.2021. god. (ponedeljak) u 10,00 – 13,00 časova
Prijem master studenta je u četvrtak 21.10. u sali za sednice prema sledećem rasporedu:
U 10,00 časova za module: Biljna proizvodnja, Korišćenje šumskih i lovnih resursa i Gajenje šuma
U 11,00 časova za module: Ekologija šuma, Planiranje gazdovanja šumama, Zaštita šuma i Bioekonomika

– Tehnologije drveta:
     – Konačna rang lista

UPIS kandidata – 12.10.2021. god. (utorak) u 10,00 – 13,00 časova
Prijem master studenta je u ponedeljak 18.10. u sali za sednice u 12,00 časova

– Pejzažna arhitektura:
    – Konačna rang lista

UPIS kandidata – 12.10.2021. god. (utorak) u 10,00 – 13,00 časova
Prijem master studenta biće objavljen naknadno, posle drugog upisnog roka

– Ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa:
    – Konačna rang lista

UPIS kandidata – 11.10.2021. god. (ponedeljak) u 10,00 – 13,00 časova
Prijem master studenta je u četvrtak 28.10. u sali za sednice u 14,00 časova

– Zajednički master studijski program Erasmus+:
    – Konačna rang lista

UPIS kandidata 13. i 14.10.2021. od 9,30-13,00 časova na Šumarskom fakultetu – Studentska služba – Kancelarija za Master i doktorske studije
Prijem master studenta biće objavljen naknadno

STUDENTSKA SLUŽBA