+

Конкурс за доделу награда Фондације „Доцент др Милена Далмација“ за докторску дисертацију

28/05/20

Фондација “Доцент др Милена Далмација” објављује јавни конкурс за доделу награде “Доцент др Милена Далмација” за докторску дисертацију која је дала највећи научни допринос из области заштите животне средине на универзитетима у Републици Србији за период од 1.10.2017. до 30.09.2020. године.

Пријава треба да садржи:
1. Попуњен пријавни образац
2. Шири апстракт предложеног докторског рада у обиму од 10-15 страница (формат А4, Times New Roman, 12pt, проред 1,5) који обухвата приказ рада, најважније резултате и коришћену методологију.
3. Оцену научног доприноса од стране предлагача (до 2 странице у истом формату као и апстракт)
4. Примерак целовитог текста предложене докторске дисертације
5. Уверења о положеним испитима на основним, мастер и докторским студијама

Сви предлози достављају се у електронској форми (ЦД), а један примерак и у папирној верзији.

Пријаве поднети до 1. октобра 2020. године на адресу:

Јелена Далмација
Фондација “Доцент др Милена Далмација”
ул. Степе Степановића, бр. 25
21410 Футог

Наградни фонд износи 150.000,00 динара.

Награде ће бити додељене 26. октобра 2020. године.

Текст конкурса можете погледати на линку:
https://www.dh.uns.ac.rs/nagrada-fondacije-docent-dr-milena-dalmacija/