+

Конкурс за доделу стипендија Републике Словеније

26/01/18

Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије упутило је Ректорату Универзитета у Београду информације о конкурсу за доделу стипендија Републике Србије за академску 2018/2019. годину. 

У наставку су наведене најважније ставке овог конкурса:

Министарство образовања, науке и спорта Републике Словеније нуди 18 стипендија за студенте Републике Србије.

Стипендије су намењене студентима основних, мастер и докторских студија. Период боравка је од 3 до 10 месеци. Стипендије нису намењене за комплетне студије, већ само за боравак од 1-2 семестра. За стипендију могу да конкуришу студенти, који ће у тренутку завршетка боравка на словеначким универзитетима да имају мање од 26 година, а студенти на докторским студијама мање од 30 година.

Студенти треба да поседују одлично знање словеначког језика, минимум Б2, осим ако је студент са ментором договорио енглески језик као језик инструкције (само за PhD студенте).

Стипендија обухвата:

  1. месечно износ од 296,- Eur
  2. бесплатан смештај
  3. основно здравствено осигурање
  4. износ од 52,50 Eur за мензу коју ће студент добијати од Студентске организације у Словенији

Заинтересовани кандидати треба да припреме следећу документацију:

  1. Application form
  2. Acceptance letter

Оба документа могу да се преузму са следећег линка:

https://eng.cmepius.si/programmes/bilateral-scholarships/

Application form треба послати, како у електронској форми, тако и у штампаној верзији приложити заједно са другом документацијом.

Acceptance letter треба да потпише овлашћено лице на једном од словеначких универзитета, то јест факултета на који кандидат жели да студира. То значи да заинтересовани кандидати на нашим факултетима треба одмах да контактирају словеначки универзитет и да замоле да им потпишу Acceptance letter зато што желе да конкуришу за словеначке стипендије. PhD студенти треба да пронађу адекватног ментора на словеначком универзитету и да договори свој истразивачки рад, језик инструкције……и да му исто тако потпише Acceptance letter.

Поред ова два формулара, потребна је и следећа документација:

  1. Фотокопија прве две стране пасоша;
  2. Једно Писмо препоруке од стране професора са свог матичног факултета за студенте Bachelor или Master студија, а два Писма препоруке за PhD студенте. Писма треба да буду на енглеском језику. Уколико нису, потребан је превод од стране судског тумача за словеначки или енглески језик.
  3. Bachelor студенти: копија дипломе средње школеи сведочанства 4. године, уверење о упису на факултету, све уредно преведено од стране судског тумача за словеначки или енглески језик;

    Master студенти: копија дипломе средње школе и сведочанства 4. године, као и диплома и додатак дипломе основних студија; ако студент нема додатак дипломе (има само диплому), мора да приложи и уверење о положеним испитима током основних студија. Уколико је студент полагао већ и неке испите на Master студијама, потребно је и уверење о положеним испитима са master студија. Потребна је и потврда о упису на master студијама. Сва документација треба да буде уредно преведена од стране судског тумача за словеначки и енглески језик.

    PhD студенти: копија дипломе и додатка дипломе основних студија (ако студент нема додатак дипломе (има само диплому), мора да приложи и уверење о положеним испитима током основних студија), копија дипломе master студија, уверење о положеним испитима на master студијама, потврда о упису на докторским студијама. Сва документација треба да буде уредно преведена од стране судског тумача за словеначки и енглески језик.

  1. Уколико кандидати имају сертификат о знању словеначког и енглеског језика, то може да буде и додатна предност.

   Молимо да преводи од стране судских тумача буду тачни и да обавезно споје документа са који се преводи заједно са преводом (никако раздвајати).

МОЛИМ ДА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ КАНДИДАТИ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ОД 1-6 ДОСТАВЕ НАЈКАСНИЈЕ ДО 16. МАРТА 2018 у Ректорат Универзитета у Београду, Студентски трг 1, први спрат, Сектор за медјународну сарадњу-канцеларија бр. 23, Марина Кострица. Заједно са документацијом молимо и допис од стране факултета где се види да су кандидати номиновани од стране факултета за стипендије Републике Словеније.

Напомињем да рок не може да се продужава, јер документација треба да се прегледа у ректорату и да се благовремено проследе Министарству просвете Републике Словеније.

Једино валидне апликације су оне, које ће ректорат доставити Министарству просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

У случају додатних питања, кандидати могу да се обрате на email: kostrm@rect.bg.ac.rs

Текст конкурса можете погледати ОВДЕ.