+

Konkurs za najbolje studente iz Raške oblasti

04/02/20

Humanitarna organizacija “Stara Raška“ iz Beograda na osnovu člana 51. Statuta r a s p i s u j e,

K O N K U R S

Za dodelu novčane nagrade „Stara Raška” najboljem redovnom studentu, akademskih studija, školske 2018/2019.godine (čiji roditelji žive u Raškoj oblasti), sa prosečnom ocenom iznad 8,00 na studijama sledećih fakulteta Univerziteta u Beogradu:

– Poljoprivredni fakultet,
– Fakultet veterinarske medicine i
– Šumarski fakultet.

Pri učešću na konkursu potrebno je priložiti:
Potvrdu fakulteta o uspešnosti studiranja u 2018/2019. godini (da su položeni svi ispiti – da nema prenosa u narednu godinu),
Izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena kopija, osim za studente koji su taj dokumenat dostavili Organizaciji predhodnih godina), i
Uverenje o mestu prebivališta za roditelje, izdato od strane Ministarstva unutrašnjih poslova opštine stanovanja.

Molbe se podnose neposredno (svakog radnog dana od 09 do 15 časova) do 21. februara 2020. godine, na adresu Humanitarna organizacija „Stara Raška“, Antifašističke borbe 29, sprat V, stan 17, 11070 Beograd ili poštom na istu adresu. U dokumentaciji obavezno dostaviti broj mobilnog kontakt telefona.
Nagrade se uručuju na godišnjoj Skupštini Organizacije 26. februara 2020. godine.
Sve informacije u vezi konkursa mogu se dobiti na telefon 065 3131 639 ili na 011/3131 638.

U P R A V N I      O D B O R
Vojin Vučićević, predsednik