+

Конкурс за пријем студената у установу Студентски центар Београд за школску 2019/20

01/07/19

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за студенте који су уписали прву годину основних студија првог степена и интегрисаних студија (бруцоше)

I – Услови пријема:

Право на смештај у Установу за смештај студената имају студенти први пут уписани у прву годину основних студија првог степена и интегрисаних студија, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, који имају државЉанство Републике Србије или државе у региону и чије пребивалиште није у седишту високошколске установе на којој студирају.


II – Конкурсна документација:


1. Пријава за студентски дом (образац се купује и попуњава приликом конкурисања)
2. Оверене фотокопије сведочанстава I, II, III и IV разреда средње школе (пре предаје оригинала за упис на факултет-високу школу оверити фотокопије)
3. Уверење о упису прве године студија (први пут) на терет буџета Републике Србије (издаје факултет-висока школа)
4. Уверење о просечном месечном приходу по члану породице за период од 1. јануара до 30. јуна 2019.године (оверава надлежни општински орган из места пребивалишта кандидата а образац се може купити на благајнама студентских домова Установе Студентски центар “Београд“ или преузети са линка на дну странице).
5. Индекс и лична карта (на увид)


III – Рок за пријавЉивање на конкурс:

од 02.09. (понедељка) до 16.09. 2019. године (понедељка)
радним данима од 8 до 15 часова
у Студентском дому “Карабурма“, ул. Мије Ковачевића 7б.

Напомена 1 :
o студенти чије је пребивалиште на територији АП Косово и Метохија, а нису у могућности да прибаве уверење о приходу по члану породице, доносе фотокопију личне карте и оригинал на увид;
o студенти који су средњу школу завршили пре 2019. године дужни су да донесу правдање (војну књижицу, радну књижицу, уверење о претходном студирању…) за године од завршетка средње школе до уписа на факултет-високу школу.
Напомена 2:
o неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс неће се разматрати.
Напомена 3:
o Студенти приликом подношења конкурсне документације подносе и захтев за издавање студентске картице, која је вишегодишња и неопходна је за коришћење услуга исхране и смештаја. Конкурсна документација се подноси искључиво ЛИЧНО!


ЗА СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ОБРАТИТИ СЕ СЛУЖБИ СМЕШТАЈА УСТАНОВЕ РАДНИМ ДАНИМА ОД 8-15 ЧАСОВА.
Телефони: 011-334-0043; 011-334-0324
Адреса: ул.Ђушина 5а, Београд


Информације и обавештења биће доступни и на интернет страници Установе www.sc.rs


*Преузмите ОБРАЗАЦ Уверења о приходима који попуњава Општина на којој је студент пријављен. Образац се може купити и на благајнама домова.