+

Konkurs za prijem studenata u ustanovu Studentski centar Beograd za školsku 2019/20

01/07/19

KONKURSNA DOKUMENTACIJA
za studente koji su upisali prvu godinu osnovnih studija prvog stepena i integrisanih studija (brucoše)

I – Uslovi prijema:

Pravo na smeštaj u Ustanovu za smeštaj studenata imaju studenti prvi put upisani u prvu godinu osnovnih studija prvog stepena i integrisanih studija, čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije, koji imaju državLjanstvo Republike Srbije ili države u regionu i čije prebivalište nije u sedištu visokoškolske ustanove na kojoj studiraju.


II – Konkursna dokumentacija:


1. Prijava za studentski dom (obrazac se kupuje i popunjava prilikom konkurisanja)
2. Overene fotokopije svedočanstava I, II, III i IV razreda srednje škole (pre predaje originala za upis na fakultet-visoku školu overiti fotokopije)
3. Uverenje o upisu prve godine studija (prvi put) na teret budžeta Republike Srbije (izdaje fakultet-visoka škola)
4. Uverenje o prosečnom mesečnom prihodu po članu porodice za period od 1. januara do 30. juna 2019.godine (overava nadležni opštinski organ iz mesta prebivališta kandidata a obrazac se može kupiti na blagajnama studentskih domova Ustanove Studentski centar “Beograd“ ili preuzeti sa linka na dnu stranice).
5. Indeks i lična karta (na uvid)


III – Rok za prijavLjivanje na konkurs:

od 02.09. (ponedeljka) do 16.09. 2019. godine (ponedeljka)
radnim danima od 8 do 15 časova
u Studentskom domu “Karaburma“, ul. Mije Kovačevića 7b.

Napomena 1 :
o studenti čije je prebivalište na teritoriji AP Kosovo i Metohija, a nisu u mogućnosti da pribave uverenje o prihodu po članu porodice, donose fotokopiju lične karte i original na uvid;
o studenti koji su srednju školu završili pre 2019. godine dužni su da donesu pravdanje (vojnu knjižicu, radnu knjižicu, uverenje o prethodnom studiranju…) za godine od završetka srednje škole do upisa na fakultet-visoku školu.
Napomena 2:
o neblagovremene i nepotpune prijave na konkurs neće se razmatrati.
Napomena 3:
o Studenti prilikom podnošenja konkursne dokumentacije podnose i zahtev za izdavanje studentske kartice, koja je višegodišnja i neophodna je za korišćenje usluga ishrane i smeštaja. Konkursna dokumentacija se podnosi isključivo LIČNO!


ZA SVE INFORMACIJE OBRATITI SE SLUŽBI SMEŠTAJA USTANOVE RADNIM DANIMA OD 8-15 ČASOVA.
Telefoni: 011-334-0043; 011-334-0324
Adresa: ul.Đušina 5a, Beograd


Informacije i obaveštenja biće dostupni i na internet stranici Ustanove www.sc.rs


*Preuzmite OBRAZAC Uverenja o prihodima koji popunjava Opština na kojoj je student prijavljen. Obrazac se može kupiti i na blagajnama domova.