+

KONKURSA ZADUŽBINE ĐOKE VLAJKOVIĆA ZA PODRŠKU STUDENTIMA U STRUČNOM I NAUČNOM USAVRŠAVANJU

03/02/20

Beograd, 07.11.2019. godine

03-07 Broj: 612-4583/1-19

Na osnovu člana 6. Statuta Zadužbine Đoke Vlajkovića, broj: 06-292/9-12 od 23.01.2012.godine i Predloga rektorke Univerziteta u Beogradu, 03-07 broj: 612-4470/1-19 od 30.10.2019. godine, Odbor Zadužbine Đoke Vlajkovića, na sednici održanoj 07.11.2019. godine, doneo je:

O D L U K U

O RASPISIVANJU KONKURSA ZADUŽBINE ĐOKE VLAJKOVIĆA

ZA PODRŠKU STUDENTIMA U STRUČNOM I NAUČNOM USAVRŠAVANJU

Član 1.

            Raspisuje se Konkurs za dodelu 10 (deset) finansijskih podrški za stručno i naučno usavršavanje studenata Univerziteta u Beogradu, koje podrazumeva:

  1. učešće na naučnim i stručnim skupovima u zemlji i inostranstvu i
  2. boravak u inostranstvu u okviru osnovnih, master i doktorskih akademskih studija.

Na Konkurs se mogu prijaviti nezaposleni studenti osnovnih, master i doktorskih akademskih studija Univerziteta u Beogradu.

Član 2.

            Finansijska podrška u stručnom i naučnom usavršavanju, u neto iznosu od po 30.000,00 dinara po učešću ili boravku, dodeliće se iz sredstava Zadužbine Đoke Vlajkovića.

Član 3.

            Kriterijum za dobijanje podrške je da usavršavanje započinje/traje u periodu od 01.05.2020. godine do 01.05.2021. godine.

      Član 4.

Potrebna dokumentacija za stručno i naučno usavršavanje:

  • Prijava (Obrazac preuzeti u formatu PDF sa internet stranice Univerziteta u Beogradu bg.ac.rs – u delu „Stipendije i konkursi“, ili u portirnici zgrade Univerziteta u Beogradu na Studentskom trgu broj 1),
  • Uverenje fakulteta o upisu školske 2019/2020 godine u statusu studenta osnovnih, master ili doktorskih akademskih studija Univerziteta u Beogradu,
  • Zvanična potvrda o učešću u naučnom/stručnom skupu ili potvrda o inostranom usavršavanju,
  • Dokaz da kandidat nije u radnom odnosu, izdat od nadležnog organa za tržište rada u opštini njegovog prebivališta (kandidat mora biti prijavljen u Nacionalnoj službi za zapošljavanje) ili potvrdu iz PIO fonda ukoliko nema uplata iz radnog odnosa.
  • Kratka biografija i
  • Štampani podaci sa elektronske lične karte ili fotokopija važeće lične karte.

Kompletna dokumentacija navedena u članu 4. Odluke, dostavlja se u elektronskoj formi, u PDF formatu, kao jedan dokument, kao i u štampanoj formi.

Član 5.

            Rok za podnošenje prijava je od 03. februara do 31. marta 2020. godine.

            Prijave se podnose na adresu: Univerzitet u Beogradu, Studentski trg br. 1 sa naznakom – Konkurs Zadužbine Đoke Vlajkovića za podršku u stručnom i naučnom usavršavanju.

Elektronska adresa na koju treba dostaviti dokumentaciju je: popovm1@rect.bg.ac.rs.  

Član 6.

Izveštaj sa dokazima o realizaciji sredstava (dokazi o uplati kotizacije i/ili smeštaja i/ili karte za prevoz i drugi dokazi u zavisnosti od toga za šta su sredstva odobrena), dostavlja se u roku do 30 dana od dana završetka naučnog, odnosno stručnog skupa ili boravka u inostranstvu.

Član 7.

Dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti u Sektoru za investicije i upravljanje imovinom Univerziteta i univerzitetskih zadužbina i fondacija, na telefon:  (011) 3207-426 i na e-mail: popovm1@rect.bg.ac.rs.

Član 8.

Izbor kandidata za dodelu podrške vrši Odbor Zadužbine, o čemu objavljuje odluku na internet stranici Univerziteta u Beogradu www.bg.ac.rs u delu „Stipendije i konkursi“.     

Odbor može doneti odluku o dodeli većeg broja podrški ukoliko u momentu donošenja odluke za to postoje obezbeđena sredstva.

Član 9.

Na odluku o dodeli podrške kandidat ima pravo prigovora Odboru Zadužbine u roku od 8 dana od dana objavljivanja odluke. 

PREDSEDNIK 
ODBORA ZADUŽBINE
Prof. dr Dragana Milić

Tekst konkursa možete preuzeti OVDE.

Formular za prijavu za konkurs možete preuzeti OVDE.