+

Љиљана Кнежевић

Наставник страног језика
Телефон: +381 (11) 3053 940
Е-маил: ljiljana.knezevic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: 3
Консултације: среда, 10 часова

ДИПЛОМИРАЛА НА КАТЕДРИ ЗА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ ФИЛОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ 1976. ГОД. 1978. ПОЛОЖИЛА СТРУЧНИ ИСПИТ ЗА ЗВАЊЕ ПРОФЕСОРА НА ОДСЕКУ ЗА АНГЛИСТИКУ ФИЛОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ. ОД 1976. ГОД. СТАЛНО ЗАПОСЛЕНА У ОБРАЗОВНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА БЕОГРАДА (СРЕДЊА ФИНАНСИЈСКА, ГЕОДЕТСКА, МЕДИЦИНСКА, ЕКОНОМСКА ШКОЛА, ВИША МЕДИЦИНСКА ШКОЛА, ПОЛИТЕХНИЧКА АКАДЕМИЈА, ИТД.).

У ОКВИРУ ПОСТДИПЛОМСКИХ СТУДИЈА НА ФИЛОЛОШКОМ ФАКУЛТЕТУ У БЕОГРАДУ ЗАВРШИЛА СТРУЧНУ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈУ И ОДБРАНИЛА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД НА ТЕМУ „УЛОГА НАСТАВНИКА У НАСТАВИ СТРАНИХ ЈЕЗИКА СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА НАСТАВУ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА КАО СТРАНОГ” (ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ, БЕОГРАД, ПРОФ. ДР. НАУМ ДИМИТРИЈЕВИЋ) 1982. ГОД. И СТЕКЛА ЗВАЊЕ СПЕЦИЈАЛИСТА ЗА МЕТОДИКУ НАСТАВЕ ​​ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ.

1990. ГОД. ОДБРАНИЛА СТРУЧНИ РАД НА ТЕМУ: „ТЕОРИЈЕ УЧЕЊА И ЊИХОВА ПРИМЕНА У НАСТАВИ СТРАНИХ ЈЕЗИКА“ . ИСТЕ ГОДИНЕ  ЈЕ ДОДЕЉЕНО ПРИЗНАЊЕ „ПЕДАГОШКИ САВЕТНИК“ ЗА „ИЗУЗЕТНЕ РЕЗУЛТАТЕ ПОСТИГНУТЕ У ВАСПИТНО – ОБРАЗОВНОМ РАДУ“ (ПРОСВЕТНИ САВЕТ СРБИЈЕ).

 УЧЕСНИК ВЕЛИКОГ БРОЈА СТРУЧНИХ СЕМИНАРА И КОНФЕРЕНЦИЈА ИЗ ОБЛАСТИ МЕДОДИКЕ НАСТАВЕ, ЛИНГВИСТИКЕ И ПЕДАГОГИЈЕ; ЧЛАН ДОМАЋИХ И МЕЂУНАРОДНИХ СТРУЧНИХ АСОЦИЈАЦИЈА.

АУТОР МНОГОБРОЈНИХ НАСТАВНИХ ПЛАНОВА И ПРОГРАМА СТРУЧНИХ ШКОЛА, АУТОР И РЕЦЕНЗЕНТ СТРУЧНИХ УЏБЕНИКА И ТЕСТОВА ЗА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК У ВИШЕ ШКОЛА РАЗЛИЧИТОГ НАСТАВНОГ НИВОА, МЕНТОР НАСТАВНИКА СТРАНИХ ЈЕЗИКА, ИТД. ОД 2ОО4. ГОД. ПРЕДАВАЧ НА ШУМАРСКОМ ФАКУЛТЕТУ У БЕОГРАДУ.

ПРИЗНАЊА:

ПЕДАГОШКИ САВЕТНИК, ПРОСВЕТНИ САВЕТ СРБИЈЕ, 1990. ГОД.

Ангажовање у настави

ПРЕДАВАЧ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА НА ОДСЕЦИМА:

  1. ШУМАРСТВО
  2. ЕКОЛОШКИ ИНЖЕЊЕРИНГ У ЗАШТИТИ ЗЕМЉИШНИХ И ВОДНИХ РЕСУРСА.

Одабрани научни радови

Најзначајнији библиографски радови:

АУТОР МНОГОБРОЈНИХ НАСТАВНИХ ПЛАНОВА И ПРОГРАМА НАСТАВЕ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА У СТРУЧНИМ ШКОЛАМА ЗА УЧЕНИКЕ И СТУДЕНТЕ РАЗЛИЧИТИХ ОБРАЗОВНИХ НИВОА И ЗНАЊА, КАО И РАЗЛИЧИТИХ СТАРОСНИХ КАТЕГОРИЈА.

АУТОР ДВА СТРУЧНА УЏБЕНИКА КОЈА СЕ КОРИСТЕ У РЕДОВНОЈ НАСТАВИ:

  1. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК У ШУМАРСТВУ И ЕКОЛОШКОМ ИНЖЕЊЕРИНГУ У ЗАШТИТИ ЗЕМЉИШНИХ И ВОДНИХ РЕСУРСА, УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ, 2012. ГОД.
  2. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК, ТЕКСТОВИ ЗА I, II, III И IV РАЗРЕД ГЕОДЕТСКЕ ШКОЛЕ, ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ, 2008.ГОД.

АУТОР СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ РАДОВА ИЗ ОБЛАСТИ МЕТОДИКЕ И ПЕДАГОГИЈЕ:

„УЛОГА НАСТАВНИКА У НАСТАВИ СТРАНИХ ЈЕЗИКА СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА НАСТАВУ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА КАО СТРАНОГ” (ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ, БЕОГРАД).

„ТЕОРИЈЕ УЧЕЊА И ЊИХОВА ПРИМЕНА У НАСТАВИ СТРАНИХ ЈЕЗИКА” (ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ, БЕОГРАД).

РЕЦЕНЗЕНТ СТРУЧНОГ РЕЧНИКА ЗА ШУМАРСТВО:

МР. АНА ТОНИЋ: ЕНГЛЕСКО-СРПСКИ И СРПСКО-ЕНГЛЕСКИ РЕЧНИК ШУМАРСКИХ ТЕРМИНА, УДРУЖЕЊЕ ШУМАРСКИХ ИНЖЕЊЕРА И ТЕХНИЧАРА СРБИЈЕ, БЕОГРАД, 2013. ГОД.

РЕЦЕНЗЕНТ СТРУЧНИХ УЏБЕНИКА ЗА ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ ( ОДСЕЦИ ТМП И ПЕЈЗАЖНА АРХИТЕКТУРА И ХОРТИКУЛТУРА) И СРЕДЊЕ СТРУЧНЕ ПРАВНО-БИРОТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ ( АУТОР МИЛИВОЈЕ Д. ИЛИЋ).

МЕНТОР НАСТАВНИКА СТРАНОГ ЈЕЗИКА У РАЗЛИЧИТИМ СТРУЧНИМ ШКОЛАМА ЗА ЕНГЛЕСКИ И ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК.

Стручни уџбеници у редовној настави и рецензије:

  1. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ЗА I, II, III И IV РАЗРЕД ГЕOДЕТСКЕ ШКОЛЕ, ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ, БЕОГРАД, 2008. ГОД.
  2. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК У ШУМАРСТВУ И ЕКОЛОШКОМ ИНЖЕЊЕРИНГУ У ЗАШТИТИ ЗЕМЉИШНИХ И ВОДНИХ РЕСУРСА, ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ БУ, 2012.ГОД.
  3. РЕЦЕНЗИЈЕ: УЏБЕНИКА ЗА ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ НА ОДСЕЦИМА ЗА ТМП И ПЕЈЗАЖНУ АРХИТЕКТУРУ И ХОРТИКУЛТУРУ, ЕНГЛЕСКО’-СРПСКОГ И СРПСКО-ЕНГЛЕСКОГ РЕЧНИКА ШУМАРСКИХ ТЕРМИНА, УЏБЕНИКА ЗА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ПРАВНО-БИРОТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ, ИТД.