+

Marko Veizović

Asistent
Telefon: +381 (11) 3053 828
E-mail: marko.veizovic@sfb.bg.ac.rs
Kabinet: Laboratorija za svojstva drveta
Konsultacije: utorak i petak, 10‒11 časova

Rođen je 24. 3. 1991. godine, završio Osmu beogradsku gimnaziju i 2010. godine upisao Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu, Odsek za tehnologije, menadžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta.

  1. godine, u toku studija, uspešno je položio sve kurseve predviđene CEEPUS programom razmene studenata, Faculty of wood tecnology, University of Life Sciences, Poznan, Poljska.
  2. godine angažovan je na mestu studenta demonstratora na predmetu Marketing i trgovina u drvnoj industriji, Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu, na Odseku za tehnologije, menadžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta.
  3. godine diplomirao na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na Odseku za tehnologije, menadžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta, sa prosečnom ocenom iznad 9,5.

2016. godine je izabran za saradnika u nastavi na užoj naučnoj oblasti Primarna prerada drveta i tada zasniva radni odnos na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Uža naučna oblast

Primarna prerada drveta

Oblast istraživanja

Svojstva drveta