+

Milena Žarković

Saradnik u visokom obrazovanju
Telefon: +381 (11) 3053 920; +381 (11) 3053 981
E-mail: milena.zarkovic@sfb.bg.ac.rs
Kabinet: 131; 132
Konsultacije:

Šumarski fakultet, odsek za zaštitu od erozije (diplomirala 2000. godine)

Uža naučna oblast

Ekologija šuma, zaštita i unapređivanje životne sredine

Angažovanje u nastavi

Pedologija (odsek za Šumarstvo, Ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa i Pejzažnoj arhitekturi i hortikulturi)