+

Младен Фуртула

Ванредни професор
Телефон: +381 (11) 3053-827; +381 (11) 3053-839
Е-маил: mladen.furtula@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: 44, 70
Консултације: 11‒13 часова

Рођен је 9. 6. 1976. године у Београду. Завршио је IX гимназију „Михајло Петровић Алас“. На Шумарском факултету Универзитета у Београду, Одсек за обраду дрвета, дипломирао је 19. 4. 2002. године. Докторску дисертацију одбранио је 1. 12. 2014. на Шумарском факултету Универзитета у Београду.
Кретање у служби: радни однос на Шумарском факултету Универзитета у Београду засновао је 30. 5. 2003. године, када је изабран за асистента-приправника на предмету Унутрашњи транспорт.
Каснији избори: за асистента ‒ 2. 6. 2011. године; за доцента ‒ 12. 5. 2014. године.

Ужа научна област

Машине и уређаји у преради дрвета

Област истраживања

Унутрашњи транспорт; транспортни уређаји; енергетика у дрвној индустрији; производња и коришћење дрвних горива; сигурност на раду.

Одабрани научни радови

 • Popadić R., Šoškić B., Milić G., Todorović N., Furtula M. (2014): Influence of the Sawing Method on Yield of Beech Logs with Red Heartwood, Drvna industrija br. 65, str. 35‒42, Zagreb.
 • Lovrić A., Zdravković V., Furtula M. (2014): Influence of thermal modification on colour of poplar (Populus X Euroamericana) rotary cut veneer, Wood Research, vol. 59, br. 2, str. 661‒670.
 • Danon G., Furtula M., Mandić M. (2012): Possibilities of implementation of CHP (combined heat and power) in the wood industry in Serbia, Energy, vol 48, br. 1, str. 169–176.
 • Danon G.,Anđelić M., Glavonjić B., Kadović R., Furtula M. (2010) Wood Biomass for Energy in Montenegro, Thermal science, br 14, str: 783‒798, Beograd.
  Радови изнад се могу наћи на: http://kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Furtula%20Mladen%20A&samoar=#.WCnBGySYIuc
 • Danon G., Furtula M., Đurković M., (2016) The Possibilities of Reducing Energy Consumption and GHG Emissions in the Pellet Production, 11th CONFERENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENTOF ENERGY, WATER AND ENVIRONMENT, September 4–9, 2016, Lisabon, Portugalija.
 • Danon G., Furtula M. (2015): Contribution to the reduction of GHG emission in the pellet production, Second International Scientific Conference Wood Technology & Product Design, Ss Cyril and Methodius University, Faculty of Design and Technology of furniture and interior – Skoplje, Macedonija.
 • Danon G., Furtula M., Mandić M. (2013): Cradle-to-Gate Life-Cycle Fossil Energy Inventory and Impact Assessment of Wood Fuel Manufacturing from Hardwood Forest Biomass, 8th Dubrovnik Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems, Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture, str. 1‒12, Zagreb.
 • Danon G., Furtula M., Mandić M. (2011) Perspectives of CHP in the Wood Industry in Serbia, 6th Dubrovnik Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems, Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture, Zagreb.
 • Danon G., Furtula M., Mandić M. 2011): The Possibility of Using CHP in Sawmills in Serbia, 19th European Biomass Conference and Exhibition, ETA-Florence,. str. 2260‒2265, Berlin.
 • Furtula M., Mandić M., Danon G, Bajić V. (2010) The Possibility of Substitution of Fossil Fuel with Wood Biomass in the National Parks Kopaonik and Tara, Proceedings of the 18th International Conference, str. 283‒287, Lion.
 • Furtula M., Danon G, Bajić V. (2009) Potential of Wood Biomass for Energy from Forestry and Wood Industry in Serbia, Proceedings of the 17th International Conference, str. 315‒319, Hanburg.