+

Mр Александар Тепавац браниће докторску дисертацију под насловом:

14/10/21

„Варијабилност особина земљишта и дефинисање типова шумских станишта у полоју реке Саве на подручју ШУ Моровић“ 21.10.2021. године у 13,00 часова у сали за седнице Шумарског факултета у Београду.