+

MSc Игор Голић браниће докторску дисертацију под насловом:

14/09/21

„Еколошко производни типови шума Радаве“ у уторак 28.09.2021. године у 11,00 часова у сали за седнице Шумарског факултета у Београду.