+

Најава гостујућег предавања пејзажног архитекте Срђана Ивковића

22/11/19

Са задовољством објављујемо да ће у уторак, 26. новембра 2019. године, у 10.00 часова, у амфитеатру Шумарског факултета, Универзитета у Београду, у оквиру наставе предмета Пејзажноархитектонско пројектовање 2, бити одржано гостујуће предавање пејзажног архитекте Срђана Ивковића (SI landschaftsarchitektur ZT, Wien, Austria). Тема предавања је: УРБАНИЗАМ СА АСПЕКТА ПЕЈЗАЖНЕ АРХИТЕКТУРЕ, и отворено је за све заинтересоване.

Предавање: УРБАНИЗАМ СА АСПЕКТА ПЕЈЗАЖНЕ АРХИТЕКТУРЕ
Предавач: Срђан Ивковић, дипл. инж. пејз. арх.
Време: уторак, 26. новембар 2019, 10.00 часова
Место: амфитеатар Шумарског факултета, Универзитета у Београду, Кнеза Вишеслава 1
Кратка биографија предвача: Срђан Ивковић је, заједно са колегама Алис Гросингер (Alice Größinger) и Матијасом Бреселерсом (Matthias Bresseleers), добитник Велике награде (Grand Prix) Салона пејзажне архитектуре 2017. године. Поред праксе у области пејзажноархитектонског пројектовања, активан је и у сфери образовања: предавач је на предмету Урбанизам, на Архитектонском факултету Техничког универзитета у Бечу (TU Wien), као и на предмету Пејзажноархитектонско пројектовање, на Факултету примењених наука (FH Campus), такође у Бечу. После вишегодишње сарадње са различитим бироима, Срђан Ивковић отвара сопствени пројектни биро, SI landschaftsarchitektur ZT, са седиштем у Бечу, 2018. године. Фокус делатности овог бироа је у области пројектовања отворених простора, стамбене изградње, уређења јавних градских простора: улица, тргова, и др., као и експерименталних урбаних интервенција.

Потпис илустрације: Визуелизација зелених простора у оквиру стамбеног насеља Wimehölzel, Linz; аутор пејзажноархитектонског пројекта: С. Ивковић.
Извор илустрације / ©telegram7


1