+

Наташа Петковић

Сарадник у настави
Телефон: +381 (11) 3053 913
Е-маил: natasa.petkovic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: кабинет бр. 5 (ново крило)
Консултације: четвртак, 12‒14 часова

Наташа Петковић је рођена 17. августа 1992. године у Чачку где је завршила основну школу и Гимназију Чачак. Школске 2011/2012. године уписује Шумарски факултет на студијском програму Пејзажна архитектура и хортикултура који је завршила 8. јула 2015. Године. Током студирања била корисник Доситејеве стипендије коју додељује фонд за младе таленте Републике Србије. Као део ауторског тима је 2015. године освојила прво место са радом „Willow structure“ на конкурсу „Дете и град“ који је организован од стране Удружења грађана Београдски фестивал цвећа уз сарадњу са Архитектонским факултетом из Београда као и инжењерским кућама Ekologigruppen и Tengbom из Стоклохма, Шведске. У школској 2016/17. Години је ангажована као студент демонстратор на предметима основних студија на Одсека за пејзажну архитектуру и хортикултуру; Пројектовање вртова и Планирање и уређивање предела. Део професионалне праксе је провела у Стокхолму (Шведска) у архитектонском студију Tengbom где је учествовала у више пројектантских активности. У оквиру наведених активности, значајније је њено учешће у пројекту „Променада“ где је обрадила део анализе услова средине и учествовала у концептном решењу за уређење променаде у Савамалој чији је синопсис изложен у оквиру фестивала MIKSER HOUSE 2015. Као део ауторског тима, Наташа је 2015. године учестовала на VI салону пејзажне архитектуре. Школске 2015/16. године уписала је мастер академске студије (изборна група 3: Планирање и пројектовање у пејзажној архитектури). на студијском програму Пејзажна архитектура и положила све испите предвиђене планом и програмом са просечном оценом 10,00. Од фебруара 2017. године заснива радни однос на Шумарском факултету, на Катедри за Планирање и пројектовање у пејзажној архитектури, и стиче звање сарадника у настави.

Ужа научна област

Пејзажна архитектура и хортикултура