+

Научна конференција за студенте докторских студија

15/05/19

Факултет за Агробиологију и ресурс хране, Факултет за Биотехнологију и науку о храни, Факултет ѕа Хортикултуру и Пејзажну архитектуру, Словачког пољопривредног Универзитета у Нитри, Репулика Словачка позива студенте докторских студија да учествују на научној конференцији која ће се одржати 7. Новембра 2019. године.

Циљ конференције је да представи нове информације до којих се дошло у оквиру студентских истраживачких активности у оквиру докторских студија.

Детаљније информације о конференцији можете видети на: https://vkd.uniag.sk/home