+

Naučna konferencija za studente doktorskih studija

15/05/19

Fakultet za Agrobiologiju i resurs hrane, Fakultet za Biotehnologiju i nauku o hrani, Fakultet ѕa Hortikulturu i Pejzažnu arhitekturu, Slovačkog poljoprivrednog Univerziteta u Nitri, Repulika Slovačka poziva studente doktorskih studija da učestvuju na naučnoj konferenciji koja će se održati 7. Novembra 2019. godine.

Cilj konferencije je da predstavi nove informacije do kojih se došlo u okviru studentskih istraživačkih aktivnosti u okviru doktorskih studija.

Detaljnije informacije o konferenciji možete videti na: https://vkd.uniag.sk/home