+

Ненад Ћупрић

Редовни професор
Телефон: +381 (11) 3053 830
Е-маил: nenad.cupric@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: 58
Консултације: среда, 13‒15 часова

Др Ненад Ћупрић је рођен 12. новембра 1959. године у Београду, где је завршио основну школу, гимназију и Машински факултет Универзитета у Београду. На Машинском факултету Универзитета у Београду је одбранио магистарски рад 1994. године, а докторску дисертацију у мају 2003. године. На Универзитету у Београду ‒ Машинском факултету у звање доцента изабран је 2004. године, када прелази на Шумарски факултет као предавач за предмет Механизација у шумарству. На Универзитету у Београду ‒ Шумарском факултету изабран је у звање ванредног професора 2014. године.

Као аутор и коаутор објавио је 68 стручних и научних радова у домаћим и иностраним часописима, као и на научним и стручним конгресима у земљи и иностранству. Као коаутор је учествовао у изради три техничка решења. Као члан тима, учествовао је у изради 10 научниx и истраживачкиx пројеката.

У току 2001. године три месеца је био гост сарадник професора Барта Макартија и факултета 4М – Машинство, Материјали, Производња и Менаџмент у Нотингему, Енглеска.

Стручни испит за машинску струку је положио 2004. године.

Написао је помоћни уџбеник ‒ практикум, под насловом „Механизација у шумарству”, који садржи кратке изводе из теорије, са прилозима, решеним задацима и тестовима. Практикум је први помоћни уџбеник од формирања предмета „Механизација у шумарству”.

Био је члан комисија за писање извештаја о подобности теме, преглед и одбрану: 4 доктората на Машинском факултету у Београду, 3 магистарска рада, 20 мастер радова и 6 завршних радова на Машинском и Шумарском факултету у Београду. Био је ментор једног завршног рада на основним студијама Шумарског факултета. Такође, био је члан у комисијама за избор научних и наставних звања на Машинском факултету и Шумарском факултету Универзитета у Београду.

Био је члан Управног одбора Друштва за процесну технику, које ради у оквиру Савеза машинских и електротехничких инжењера и техничара Србије СМЕИТС. Такође је члан и Друштва форензичара и судских вештака машинске и електротехничке струке, у оквиру СМЕИТС-а. Као наставник Шумарског факултета члан је и организације IUFRO. Стални је члан научног одбора међународне конференције Material handling, Constructions and Logistics, коју организује Катедра за механизацију Машинског факултета Универзитета у Београду

Област истраживања

Механизација у шумарству

Одабрани научни радови

  1. KOLENDIĆ, Petar I., GENIĆ, Srbislav B., JAĆIMOVIĆ, Branislav M., ĆUPRIĆ, Nenad Lj., JAKIMOV, Saša M., RADANOV, Branka B., Modeling of the working cycle of the pressure-powered pump. Thermal Science, ISSN 0354-9836, 2015, vol. 19, br. 3, str. 1051-1058, graf. prikazi. http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0354-9836/2015/0354-98361500021G.pdf, doi: 10.2298/TSCI131223021G. [COBISS.SR-ID 513462940]
  2. SALEMOVIĆ, Duško R., DEDIĆ, Aleksandar Đ., NENAD, Ćuprić Lj, A mathematical model and simulation of the drying process of thin layers of potatoes in a conveyor-belt dryer, Thermal Science, ISSN 0354-9836, 2015, vol. 19, br. 3, str. 1107-1118, graf. prikazi. http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0354-9836/2015/0354-98361400020S.pdf, doi: 10.2298/TSCI130920020S. [COBISS.SR-ID 513462428]
  3. Mitrović, B., Ćuprić, N., Danilović, M.: Skyline systems for wood extraction and possibility of application in forest utilization in Serbia, XX International Conference on Material Handling, Constructions and Logistics, Faculty of Mechanical Engineering, University of Belgrade, 2012, pp. 185-190. ISBN 978-86-7083-763-8, http://www.mhcl.info/download/proceedings_2012
  4. Dedić, A., Stanojević, M., Ćuprić, N.: Selection of wood-chipper for logging residue woodchip production from wood waste after timber harvest, XX International Conference on Material Handling, Constructions and Logistics, Faculty of Mechanical Engineering, University of Belgrade, 2012, pp. 191-194. ISBN 978-86-7083-763-8, http://www.mhcl.info/download/proceedings_2012
  5. TOPIĆ, Radivoje, ĆUPRIĆ, Nenad, DEDIĆ, Aleksandar, PETROVIĆ, Aleksandar, Оптимизација конструкције унутрашње испуне коморе за сушење високотемпературне пнеуматско-добошасте сушаре, Гласник Шумарског факултета, ISSN 0353-4537, 2010, бр. 102, стр. 101-116. http://glasnik.sfb.bg.ac.rs/pdf/102/07.pdf. [COBISS.SR-ID 512373404]
  6. LUČANIN, Vojkan J., SIMIĆ, Goran Ž., MILKOVIĆ, Dragan D., ĆUPRIĆ, Nenad Lj., GOLUBOVIĆ, Snežana D., Calculated and experimental analysis of cause of the appearance of cracks in the running bogie frame of diesel multiple units of Serbian railways. Engineering failure analysis, ISSN 1350-6307, 2010, vol. 17, br. 1, str. 236-248. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1350630709001538, doi: 10.1016/j.engfailanal.2009.06.011. [COBISS.SR-ID 513463196]
  7. Stefanović B., Čorbić V., Stoiljković D., Ćuprić, N., Vasiljević P.: Estimated emissions of greenhouse gasses during forest road construction, Proceedings of International Scientific Conference Forest Ecosystems and climate changes, Institute of forestry, Belgrade, March, 9-10 Belgrade, 2010, Volume 1, pp. 147-153. ISBN 978-86-80439-22-8
  8. Ćuprić, N., Bajić, V.: Cut-to-Length machines, (key note paper) XIX International Conference on Material Handling, Constructions and Logistics, Faculty of Mechanical Engineering, University of Belgrade, 2009, pp. 109-118. ISBN 978-86-7083-672-3
  9. Ćuprić, N.: An alternative for upgrading mechanical wood harvesting in Serbian forests using excavator based harvesters, XIX International Conference on Material Handling, Constructions and Logistics, Faculty of Mechanical Engineering, University of Belgrade, 2009, pp. 119-122. ISBN 978-86-7083-672-3
  10. Ćuprić, N., Bajić, V., Danilović, M.: Mechanization in the utilization of Serbian forests: conditions for application of modern forestry mechanization, XVIII International Conference on Material Handling, Constructions and Logistics, Faculty of Mechanical Engineering, University of Belgrade, 2006, pp. 149-154.