+

Obaveštenje o pozivu za međunarodno studentsko takmičenje CESAER Student Challenge 2023

12/05/23

Poziv za međunarodno studentsko takmičenje CESAER Student Challenge 2023 ( https://www.cesaer.org/news/the-2023-edition-of-our-20000-cesaer-student-challenge-now-launched-1416/ ) , se ove godine fokusira na temu ’Doprinos nauke i tehnologije održivom razvoju’, pružajući mogućnost studentskim timovima da pokažu inovativna tehnološka rešenja koja na održiv način odgovaraju na aktuelne lokalne i globalne izazove.

CESAER ( https://www.cesaer.org/ ) je akademsko udruženje 58 vodećih evropskih univerziteta nauke i tehnologije, među kojima se nalazi i Univerzitet u Beogradu, a koji se vode zajedničkom misijom jačanja visokog obrazovanja i boljeg pozicioniranja istraživanja i inovacija, uz snažan naglasak na značaj održivosti i ekološkog, ekonomskog i društvenog doprinosa akademskog znanja i istraživanja.

Uslovi za prijavu su sledeći:

  • Tim mora biti predvođen studentom osnovnih, master ili doktorskih studija, a ne postoje ograničenja u pogledu broja članova tima;
  • Idejno rešenje mora biti u jasnoj korelaciji sa jednim ili više Ciljeva održivog razvoja;
  • Mora postojati dokaz o tehničkoj izvodljivosti naučnog koncepta i primeni u praksi (Proof of Concept), kao i analiza ciljnih grupa korisnika/kupaca.

Prijave treba da zadovoljavaju tri glavna kriterijuma:

  1. Inovativnost, što se odnosi na novi pristup rešavanju stvarnih problema i Proof of Concept samog rešenja;
  2. Naučna i tehnološka izvrsnost, što se odnosi na izvodljivost rešenja i interdisciplinarni pristup;
  3. Impakt i održivost, što se odnosi na jasnu korelaciju sa jednim ili više Ciljeva održivog razvoja i prikazivanje indikatora za praćenje impakta.

Selekcija će se odvijati na sledeći način:

  1. Univerzitet u Beogradu organizovaće interno takmičenje za studentske timove Univerziteta u Beogradu, i to u periodu od 10. maja do 10. juna 2023. godine; timovi šalju prijavu na mejl adresu: ctt@rect.bg.ac.rs, a ona sadrži pitch deck, odnosno prezentaciju rešenja, u kojoj se jasno vidi kako rešenje odgovara na tri glavna kriterijuma;
  2. U periodu od 19. juna do 17. jula organizovaće se pripremne radionice i konsultacije (jednom nedeljno) za timove Univerziteta u Beogradu, u okviru kojih će se raditi na pripremi materijala za finalnu prijavu;
  3. Na osnovu zalaganja tokom radionica i pripremljenog materijala, izvršiće se selekcija i odabrati jedan tim ispred Univerziteta u Beogradu, koji će poslati finalnu prijavu za CESAER Student Challenge 2023, najkasnije do 31. jula.

Tim koji na kraju takmičenja bude proglašen za najbolji, osvojiće nagradu od 20 hiljada evra!

Dodatne informacije dostupne su na internet stranici: http://www.ctt.bg.ac.rs/vesti/nagrada-od-20-hiljada-evra-sjajna-prilika-za-studentske-timove/