+

ОБАВЕШТЕЊЕ О УСЛОВИМА ВРАЋАЊА СТУДЕНТСКОГ КРЕДИТА

20/06/22

СВИ СТУДЕНТИ КОЈИ СУ У ШК. 2021/22. ГОДИНИ ПРВИ ПУТ КОНКУРИСАЛИ ЗА СТУДЕНТСКИ КРЕДИТ МОГУ ПОДИЋИ СВОЈ ПРИМЕРАК У СЛУЖБИ ЗА НАСТАВУ И СТУДЕНТСКА ПИТАЊА НА ШАЛТЕРУ ОД 10:30 ДО 13 ЧАСОВА