+

Prijava ispita i datum održavanja junskog i julskog ispitnog roka

21/05/20

JUNSKI  ISPITNI  ROK  ĆE SE  ODRŽATI U PERIODU OD 15.06. – 26.06.2020.

SVI  NASTAVNICI  ĆE  DATI  DVA  TERMINA  ZA  SVAKI ISPIT

(student može da izađe samo na jedan odabrani termin)

 

                 RASPORED  ISPITA  ĆE  BITI  OBJAVLJEN  NA  SAJTU  DO 05.JUNA 2020.

  PRIJAVLJIVANJE ISPITA JE OD 01.06.-09.06.2020. (neće biti naknadnog prijavljivanja)

 

JULSKI  ISPITNI  ROK  ĆE  SE  ODRŽATI  U PERIODU OD 06.07.–17.07.2020.

                      SVI  NASTAVNICI  ĆE  DATI  DVA  TERMINA  ZA  SVAKI ISPIT

(student može da izađe samo na jedan odabrani termin)

RASPORED  ISPITA ĆE  BITI  OBJAVLJEN  NA  SAJTU  do 15. JUNA  2020.

          PRIJAVLJIVANJE ISPITA JE OD 22.06.-01.07.2020. (neće biti naknadnog prijavljivanja)

 

PRIJAVLJIVANJE ISPITA ZA SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK 1 JE OD 13.07.-23.07.2020.

                                                                                                                                              Studentska služba