+

ОБАВЕШТЕЊЕ САМОФИНАНСИРАЈУЋИМ МАСТЕР СТУДЕНТИМА O ДОСПЕЋУ ПОСЛЕДЊЕ РАТЕ ШКОЛАРИНЕ ЗА ШКОЛСКУ 2017/18. ГОДИНУ

30/01/18

1. Самофинансирајући студенти прве године мастер академских студија генерација 2017/18.године, обавезни су да уплате другу рату школарине у износу од 60.000 рсд најкасније до 12.фебруара 2018.године.
Уплатницу доставити Студентској служби

2. Студенти мастер академских студија (старије генерације) треба да уплате четврту рату школарине најкасније до 12.фебруара 2018.године.

Школарину уплатити на рачун Шумарског факултета:
840-1878666-24 Број модела 97
позив на број: 19-02268-742121-74-04-940

За студенте који не изврше уплату до 12.фебруара 2018.године примениће се члан.11.Уговора са студентом који гласи:

Уплате извршене до 15 дана после наведеног рокова увећавају се за 10%, а преко 15 дана за 15%.

СТУДЕНТСКА СЛУЖБА