+

ОБАВЕШТЕЊЕ САМОФИНАНСИРАЈУЋИМ СТУДЕНТИМА ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА СВИХ ГЕНЕРАЦИЈА

30/01/18

САМОФИНАНСИРАЈУЋИ СТУДЕНТИ ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА СВИХ ГЕНЕРАЦИЈА ОБАВЕЗНИ СУ ДА УПЛАТЕ ДРУГУ РАТУ ШКОЛАРИНЕ
НАЈКАСНИЈЕ ДО 12.ФЕБРУАРА 2018. ГОДИНЕ

ШКОЛАРИНУ УПЛАТИТИ НА РАЧУН ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА: 840-1878666-24 Број модела 97
ПОЗИВ НА БРОЈ 19-02268-742121-74-04-940

УПЛАТНИЦУ ДОСТАВИТИ СТУДЕНТСКОЈ СЛУЖБИ

СТУДЕНТСКА СЛУЖБА