+

OBAVEŠTENJE ZA SAMOFINANSIRAJUĆE STUDENTE

22/01/19

1. Samofinansirajući studenti master i doktorskih studija treba da izmire školarinu za školsku 2018/19. godinu najkasnije do 12.02.2019. godine.
Uplatnice treba skenirati i poslati mejlom na adresu verica.draskovic@sfb.bg.ac.rs

2. Samofinansirajući studenti osnovnih akademskih i osnovnih strukovnih studija treba da izmire školarinu najkasnije do 12.02.2019. godine.
Uplate se vrše na e-nalog studenta.

Studentima koji budu kasnili sa plaćanjem školarine obračunaće se uvećanje zaostalih rata za 10% odnosno 15% prema članu 12. Ugovora o studiranju.