+

Obaveštenje za studente koji su korisnici studentskih kredita i stipendija

02/10/19

Studenti korisnici studentskih kredita i stipendija u školskoj 2018/19. godini, mogu obrasce za nastavak korišćenja kredita i stipendija – Obrazac br. 1a, da preuzmu u Studentskoj službi Fakulteta, svakog radnog dana od 10 i 30 do 11 časova.

Studentska služba Fakulteta