+

Obaveštenje za studente master studija koji nisu prijavili temu master rada

21/05/20

Studenti master studija su obavezni najkasnije do 02.juna 2020. godine da prijave temu master rada.

Obrazac za prijavu teme preuzeti OVDE popuniti u dogovoru s amentorom i poslati na adresu:
verica.drasković@sfb.bg.ac.rs

Studenti koji nemaju usvojenu temu master rada i određenog mentora – ne mogu prijaviti ispite Studijsko-istraživački rad i Stručnu praksu.

Prodekan za nastavu
Dr Vesna Golubović-Ćurguz, van.prof.