+

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ МАСТЕР СТУДИЈА

01/03/21

Студенти мастер студија уписне генерације 2020/21. треба у току пролећног семестра да покрену процедуру пријаве теме, одређивања ментора и Комисије за оцену и одбрану мастер рада.

Поступак је следећи:

У Скриптарници узети образац 1. за пријаву теме мастер рада (2 примерка), попунити  и предати Писарници факултета.

Веће Одсека ће на предлог  одговарајуће катедре на првој седници усвојити тему, одредити ментора и чланове комисије за сваког студента.

Студент  који не пријави тему на време НЕ ИСПУЊАВА УСЛОВ за пријаву испитa: Стручна пракса и Студијски истраживачки рад

Студенти треба да покрену процедуру  НАЈКАСНИЈЕ ДО КРАЈА  МАРТА 2021.г.

Студентска служба