+

Обавештење за студентске кредите

02/02/23

Молимо студенте којима је одобрен кредит, да што пре доставе меницу, како би им кренула исплата.

Служба ѕа наставу и студентска питања