+

Дипл.инж. Прокић Бојана браниће мастер рад под насловом:

11/09/17

„Утицај крупноће жира на развој једногодишњих садница различитих линија полусродника храста лужњака (Quercus robur L.)“  27.09.2017. године са почетком у 11:00 часова у сали 116  Шумарског факултета у Београду.