+

Одбрана израђеног мастер рада кандидатa Љубичић Јанка под насловом:

20/06/17

Еколошко-флористичке карактеристике заштићеног природног добра „Парк шума Топчидер“ одржаће се у среду 28.06.2017.године са почетком у 13:00 часова у сали 121 Шумарског факултета у Београду.