+

Одбрана мастер рада дипл.инж. Алексе Јовановића под насловом:

23/09/22

„Анализа образаца просторне организације у циљу унапређења животности отворених градских простора на примеру улице Цара Уроша у Београдуодржаће се у петак 30.09.2022. године са почетком у 1100 часова у сали 79 Шумарског факултета у Београду.