+

Одбрана мастер рада дипл.инж. Драгана Латиновића под насловом:

23/09/22

„Плански приступ газдовању шумама у заштићеном подручју Горње Подунавље“ одржаће се у петак 30.09.2022. године са почетком у 0800 часова у кабинету бр.93 Шумарског факултета у Београду.