+

Одбрана мастер рада дипл.инж. Иване Јелић под насловом:

13/09/21

„Еколошко – вегетацијске карактеристике храстових шума на подручју Авале“ одржаће се у понедељак 27.09.2021.године са почетком у 11 00 часова у сали
121 Шумарског факултета у Београду.