+

Одбрана мастер рада дипл.инж. Милана Рајковића под насловом:

23/09/22

„Еколошке и флористичке карактеристике шума букве на Авалиодржаће се у петак 30.09.2022. године са почетком у 1200 часова у сали 121  Шумарског факултета у Београду.