+

Одбрана мастер рада дипл.инж. Радичевић Немање под насловом:

14/09/21

“Моделирање отицаја са слива реке Колубаре применом HEC HMS модела” одржаће се у понедељак 20.09.2021.године са почетком у 10:30 часова у стакленој сали Шумарског факултета у Београду.