+

Одбрана мастер рада дипл.инж. Теодоре Пантић под насловом:

22/09/22

„Утврђивање методологије за избор алтернативних биљних врста за дизајн одрживих зелених крововаодржаће се у петак 30.09.2022. године са почетком у 1400 часова у сали 116 Шумарског факултета у Београду.