+

Одлука Декана о поклон бону за студенте са просеком 9,00 и више поводом прославе Дана Шумарског факултета

22/11/18

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ
Број:03-4940/1
21.11.2018.

Поводом прославе ДАНА Шумарског факултета у Београду, Декан у складу са чланом 130 Статута Шумарског факултета доноси следећу

О Д Л У К У

Награђују се студенти који су током студија остварили просек оцена на испитима 9,00 и више са вредносним боном у износу од 3.000,00 динара за куповину књига
у Скриптарници Шумарског факултета – у прилогу списак.
Награђени студенти ће са индексом преузети поклон бон у Скриптарници факултета након 05.12.2018. године.

Одлуку доставити: продекану за наставу, Служби за финансије, истаћи на сајту и огласној табли факултета, Библиотеци, Писарници.

Д Е К А Н
Проф.др Ратко Ристић

Списак награђених студената можете преузети ОВДЕ.