+

Odluka Dekanskog kolegijuma održanog 12.11.2020. godine

13/11/20

Na sastanku Proširenog dekanskog kolegijuma, na sednici održanoj dana  12.11.2020. godine doneo je sledeću

ODLUKU

  1. Rad na Fakultetu se nastavlja uz striktno poštovanje svih mera preporučenih u skladu sa trenutnom epidemiološkom situacijom u zemlji
  2. Od ponedeljka, 16.11. 2020. godine, nastava i vežbe održavaju se on-line prema rasporedu objavljenom na sajtu Fakulteta.
  3. Kolokvijumi i ispiti organizuju se na klasičan način uz detaljan raspored polaganja, kako bi se omogućilo postojanje distance i izbeglo grupisanje studenata u hodnicima i holovima Fakulteta.
  4. Svi student koji se leče od posledica prisustva korona virusa moraju da dostave potvrdu (opravdanje) i samo tako će im biti opravdani izostanci.
  5. Odluka stupa na snagu danom donošenja

Dekan
Prof. dr Ratko Ristić

tektst odluke možete videti ovde.